Size bir telefon kadar yakınız
+90 222 222 0 911
Dil Seçin
tr
Dil Seçin
tr

BANYO / WC ACİL DURUM ALGILAMA SİSTEMLERİ

392 görüntülenme
BANYO / WC ACİL DURUM ALGILAMA SİSTEMLERİ

Hastane, otel vb. binalarda bulunan banyo ve WC gibi mahallerde meydana gelebilecek acil durumu, adresli sistem üzerinden en kısa sürede ve hatasız iletmek için dizayn edilmiştir. Hiçbir işlem gerektirmeden otomatik olarak resetlenebilir.

 

ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME

 

BANYO / WC ACİL DURUM ALGILAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 1. İŞİN GENEL TANIMI
  • Bu şartnamenin amacı; acil durumlarda gerekli kolluk kuvvetlerini yönlendirmektir.
  • Sistemde kullanılacak ekipmanlar tamamı kablolu olmalıdır.
  • Sistemin kablolama alt yapısı J-H(St)H…Lg 2x2x1mm+0,80mm olmalıdır.
  • Kablolama bağlantısı, panelden çıkan hat en fazla 100 buton’a girdi çıktı yapılarak bağlantı sağlanıp en sonuncu butondan panele kablo geri gelecek şekilde bağlanmalıdır.
  • Kablo hattı uzunluğu panelden çıkan bir hat boyu çıkış ve geri giriş hesaplanarak en fazla 1000 mt olmalıdır.

 

 1. GRAFİK YAZILIM ŞARTNAMESİ
  • Program Windows Tabanlı olmalıdır.
  • Program bilgisayar ortamında çalışacaktır kullanılacak bilgisayar idare tarafından verilecektir.
  • Program odadaki butonların izlenmesini sağlayacaktır.
  • Panel bağımsız çalışan bir sistem olacaktır.
  • Panele bağlanabilen her cihaz bu Program üzerinden rahatlıkla izlenebilir ve kontrol edilebilir olacaktır.
  • Sistem arayüzü kolaylıkla anlaşılabilir bir basitliğe sahip olacak ve kullanıcı dostu olacaktır.
  • Sisteme bağlı her türlü cihazın çeşitli durumları (alarm, hata vs.) bu programdan izlenebilir olacaktır.
  • Gerekli görüldüğü hallerde sistemdeki butonlara bu program ile müdahale edilebilecektir.
  • Sisteme sonradan eklenen her buton bu programa eklenebilir ve bu program üzerinden izlenebilir olacaktır.
  • Herhangi bir durumla ilgili bilgiler (alarm,hata vs.) bu program üzerinde hangi alandan ve hangi durumla ilgili olduğunu belirten bir mesaj şeklinde görüntülenebilir olacaktır.
  • Herhangi bir durumla ilgili bilgiler (alarm,hata vs.) bu program üzerinde hafızada tutulacaktır ve bu bilgilerin çıkışı printer sayesinde alınabilir olacaktır.
  • Program birden fazla bölgenin birbiri ile haberleşmesine imkan sağlayacaktır.
  • Herhangi bir durumda (elektrik kesintisi,hat arızası vs.) bölgeler arasındaki bağlantı koptuğu anda bu durum hangi bölgenin bağlantısının koptuğuna dair bilgi mesajı ile programda belirtilecektir.
  • Programın kullanımı, kullanıcı tarafından şifre ile yetkilendirilerek sınırlandırma getirilebilir şekilde olacaktır.
  • Herhangi bir durum sırasında program görsel ve sesli ikaz verecek şekilde ayarlanabilecektir.
  • Değişik durumlar için (alarm,hata vs.) değişik görsel ve sesli ikaz seçenekleri sunabilecek ve isteğe göre bu seçeneklere yenileri eklenebilecektir.
  • Program herhangi bir duruma mouse ile tıklayak işlem yapılmasına izin verecektir.
  • Program gerekli görüldüğü takdirde internet üzerinden de izleme ve müdahele yapılmasına izin verecek şekilde ayarlanabilir olacaktır.
  • Program Panel ile LAN veya internet üzerinden TCP/IP altyapısı ile haberleşecektir.

 

 1. ACİL DURUM ÇAĞRI PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli modüler yapıda, duvara monte edebilecek tipte, 1.5 mm kalınlıkta sacdan mamül fırın boyalı bir muhafaza içerisinde bulunacaktır.
  • Panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen kilitli ve menteşeli bir kapak, kapak üzerinde sisteme kumanda eden membran tipi butonlar bulunacaktır.
  • Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve 320X240 Renkli Dokunmatik LCD dijital ekran, rutubet ve tozdan korumak amacıyla dayanklı plastik bir kasa bulunacaktır.
  • Panel Türkçe çalışma menülerine sahip olacaktır.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Panel’inde keşif özetinde belirtilen sayıda iki telli algılama hattı bulunacaktır.
  • Her algılama hattına 100 adet saha modülü bağlanabilecektir. Programlama ile 100 adreslenebilir saha modülü keşif özetinde belirtilen sayıda zona tayin edilerek bağlanabilecektir.
  • Panel tek kasada minimum 4 hat olacak şekilde maksimum 32 ethernet ağda paneller arası birbiri ile haberleşme yapabilecektir.
  • Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır. Panelin şebekeye bağlanması usb ve Ethernet protokolü ile bağlanacaktır.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli programlanabilir yapıya sahip olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca programlanabilecek ve gerektiğinde sistem konfigürasyonu kolayca değiştirebilecektir. Ayrıca bir statik IP ile uzaktan bağlanılarak sisteme müdahale edilebilecektir.
  • Kontrol panelinde bulunan mikroprosesör bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana gelmesi halinde ayrı bir prosesör arıza LED’ i ile bu durum uyarılacaktır.
  • Tüm giriş ve çıkışlar tamamıyla programlanabilir ve gecikme özelliğini sağlıyor olmalıdır. Tüm çıkışlar programlanarak (resetleme, susturmak için enerjinin kesilmesi vs.) kumanda edilmelidir. Her panelde çıkışlar 200’lü gruplandırma özelliğine sahip olmalıdır.
  • Erişim seviyesine sahip olması gerekmektedir. Sistemin program yapısı 4 haneli 3 seviyeli gizli kodun girilmesi ile değiştirilebilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli’nden acil durum algılama sisteminin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir.
  • Kontrol Panelinde bulunan ekrandan/ledlerden acil durum ve arıza çalışma durumu, algılama cihazının tipi zon numarası, çevrim / algılama cihaz numarası ve arıza tipi okunabilecektir. Aynı zamanda LED’ li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza detayları ve her zon için acil durum algılama durumları gösterilecektir. Ayrıca Kontrol Paneli’nde bulunan buzzer ile acil durum ve arıza durumları ayrı ayrı duyurulacaktır. İstenmesi halinde buzzer susturma butonuna basılarak buzzer susturulabilecektir ve yeniden çalıştırılabilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli gerektiği taktirde gece/gündüz modunda çalışması için programlayabilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Panelinde dahili 4 adet programlanabilir röle çıkışı bulunacaktır. Ayrıca 64 adet programlanabilir röle çıkışı sağlanabilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Panelinin ön yüzünde kontrol ve uyarı için aşağıdaki giriş – çıkışlar mevcut olacaktır. Tuş takımı yazı yazmak için uygun olacaktır.
  • Kontrol Girişleri :
   • Programlama Tuş takımı
   • Reset Butonu
   • Buzzer Susturma Butonu
   • Susturma / Yeniden Seslendirme Butonu
   • Yazıcı çıkışları
   • Uyarı Çıkışları (LED):
   • Acil Durum Alarm
   • Sistem Hatası
   • Devre Dışı
   • Test
   • Enerji
   • Siren Devre Dışı
   • Siren Hatası
   • Siren Susturma
   • Sistem Hatası
   • Gecikme
   • Fonksiyon (5 adet)
   • Arıza Durumu (LCD)
   • Algılama Arızası
   • Sesli Alarm Arızası
   • Batarya Arızası
   • Şebeke / Şarjör Arızası
   • Ana İşlemci Arızası
   • Toprak Kaçağı
  • Panel üzerindeki ekrandan (LCD) sistemin çalışması ile ilgili detaylı bilgiler alınabilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli meydana gelen en son 10000 olayı kaydedecektir. Olaylar meydana geliş sırasına göre kaydedilecektir ve her zaman istenildiğinde LCD ekranından izlenebilecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli’ nden istenen adresli algılama cihazı zonu ve alarm hattı programlama ile kolayca devre-dışı edilebilecek ve adresli algılama cihazının zon ve alarm hattına ait arıza led’ i yanacaktır.
  • Adresli Acil Durum Kontrol Paneli 24 V DC gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim sistemde bulunan 230 V AC, 0.4A, 50HZ girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, ünite aynı zamanda 12 V /18 Ah bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip akü grubunu da şarj edecektir.
  • Besleme ünitesinde bulunan herhangi bir sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak bildirecektir. Akü bağlı olmadığı zaman panel akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem otomatik olarak aküden beslenecek ve panel arıza verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel akü arızası verecektir.
  • Adresli Acil Durum Kontrol sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir çevre (HAT) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre veya kısa devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam edecektir. Modüller izolatörlü olduğundan dolayı hata yeri izole edilerek sistemin güvenliği sağlanmış olacaktır.
  • Panel içinde panelin bir parçası olarak yer alan telefon arayıcı sayesinde istenilen merciler direk olarak haberdar edilebilecektir. Cihaz digital olarak minimum 16 saniye kayıt süresine sahip olacak ve minimum 8 telefon numarasını hafızada tutabilecektir.
  • Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

 

 1. SAHA ADRESLEME MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
  • Tamamen dijital protokolle tasarlanmış olacaktır ve algılama çeviriminden beslenecektir.
  • Alarm kontağını adreslenebilir sisteme bağlamak için kullanılacaktır.
  • Adreslenebilir çevrime gerek normalde açık, gerekse normalde kapalı kontaklarla çalışabilecektir. Giriş bilgisi sistem içinde istendiği gibi yönlendirilebilecektir.
  • Modül kendinden izalatörlü olacaktır.
  • TTE protokolünü desteklemelidir.
  • Adresleme modülü boyutu 43x25mm olmalıdır.
  • Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

 

 1. ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİREN TEKNİK ŞARTNAMESİ
  • Elektronik siren 15-40 V DC gerilimde en fazla 10mA akım harcayarak çalışacaktır.
  • Su ve neme karşı korumalı olacaktır. 1 m’ de minimum 100 dB(A) ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir. Ayrıca programlama ile 5 farklı sesten istenen birisi seçilebilecektir.
  • Siren; –30ºC ve +70ºC sıcaklık aralığında ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.
  • Kırmızı renkte ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır.

 

 

 1. KORDONLU ACİL DURUM BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
  • Kordonlu Acil durum butonu saha adresleme modüllü ile entegre çalışır yapıda olacaktır.
  • Buton beyaz renkte olmalıdır.
  • Buton ekipmanları 1,5m Kordon, Kaide, Sıva üstü kasa ve Çerçevesi birlikte olmalıdır.
  • Çalışma sıcaklığı: – 5 ° C – + 35 ° C arasında olmalıdır.
  • Buton UV ışınlarına dayanıklı ve Halogen Free olamlıdır.
  • Buton sıva altı montaj yapılması durumunda saha adresleme modülü içine girebilecek şekilde derin tesisat kasası kullanılmalıdır.

 

 1. PANEL AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
  • Akü Bakım gerektirmeyen kuru tip olmalıdır.
  • Akü 12 Volt 18 Amper olmalıdır.
  • Üretim tarihi 5 ayı geçmemiş ürün olmalıdır.